Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spock

spock.jpgSpock je postava z původního TV seriálu Star Trek. Je jednou z nejznámějších televizních postav Ameriky šedesátých let. Pan Spock je napůl Vulkánec, napůl člověk a zároveň jeden z nejlepších důstojníků v Hvězdné flotile. Oblíbenost této postavy vychází z jeho povahy a částečně i z jeho „satanského“ vzhledu.

 

Životopis

 

Skoro celou svoji kariéru v Hvězdné flotile strávil Spock na jediné lodi, známé USS Enterprise. (Spock vstoupil do flotily navzdory přání svého otce Sareka, který chtěl, aby jeho syn navštěvoval vědeckou akademii na Vulkánu.) V neoficiální novele „Krize na Vulkánu“ (Crisis on Vulcan) je popsána Spockova první zkušenost s touto lodí. Na palubě Enterprise doprovází svého otce na diplomatické misi a potkává zde svého budoucího kapitána, Christophera Pika, který slouží jako první důstojník pod Robertem Aprilem, prvním kapitánem Enterprise. Spock se začne zajímat o lidi a částečně také o loď, což vede k tomu, že začne (po Pikově pozvání velice vážně) uvažovat o vstupu do Hvězdné flotily.

Pod kapitánem Pikem slouží skoro sedm let. Dle publikací od producentů originální série byl na loď přidělen ještě jako kadet a teprve později byl povýšen na podporučíka a následně na mladšího poručíka.

Poprvé ho na palubě Enterprise viděli diváci jako poručíka a zároveň mladšího vědeckého důstojníka („Klec“ (The Cage)), ačkoliv měl být podle Gene Reddenberryho první poručík. Některé ze Spockových zážitků ze služby pod kapitánem Pikem byly zveřejněny v neoficiální komixové sérii Star Trek (Star Trek: Early Voyages).

Spockovo první dočasné velení bylo v roce 2254, když nařídil evakuaci Enterprise z Talosu IV poté, co byli starší důstojníci uneseni nepřátelskými obyvateli. Na začátku 2260 byl Spock povýšen na zástupce velitele a začal sloužit na dvou pozicích (jako první důstojník (výkonný důstojník) a vědecký důstojník Enterprise) pod kapitánem Jamesem T. Kirkem (Star Trek: originální série). Spock s kapitánem Kirkem se stali dobrými přáteli, zatímco s výbušným doktorem Leonardem „Kostrou“ McCoyem se neustále hádal a přel. V roce 2267 byl Spock povýšen na velitele. V roce 2270 rezignoval aby se vrátil na Vulkán a podstoupil trénink v Kolinahr.

Roku 2271 se Spock vrátil do aktivní služby jako velitel a byl umístěn jako vědecký důstojník na USS Enterprise. Po V'Gerovi (Star Trek: Film) a následné ztrátě prvního důstojníka, kapitána Willarda Deckera, začíná Spock opět sloužit na USS Enterprise jako první i vědecký důstojník.

O několik let později byla Enterprise určena jako zkušební loď pro akademii Hvězdné flotily. Spock byl povýšen na kapitána a ustanoven velícím důstojníkem USS Enterprise. Kirk se vrátil na svůj dřívější post admirála ve vedení Hvězdné flotily. V roce 2285 byl Spock dočasně uvolněn z velení kvůli Genesis (Star Trek II: Khanův hněv), a velení Enterprise se podle rozkazů ujal admirál James T. Kirk, aby prozkoumal situaci na výzkumné stanici Regula I. Toto ale nakonec vyústilo v souboj s Khanem Noonien Singhem, eugenicky vylepšeným člověkem z 20. století, který zemi opustil v hibernační lodi. Enterprise se s ním již jednou setkala, v epizodě Vesmírné sémě (The Space Seed). Pokusil se ji ovládnout ale byl Kirkem poražen a se svými lidmi vysazen na Alpha Ceti V, odkud se v druhém Star Trek filmu vydává na svou cestu pomsty.

Během poslední bitvy vstoupil Spock bez ochranného obleku do komory pro kontrolu antihmoty, která byla zamořena radioaktivitou, aby loď znovu získala kontrolu nad warpovými motory. Podařilo se mu to včas, takže Enterprise mohla uniknout explozi Genesis. Když se Kirk zeptal, proč to udělal, odpověděl, „že dobro většiny převládá nad dobrem menšiny, nebo jednotlivce“. Spock zemřel, když byla vytvořena planeta Genesis.

 

Spockova smrt na konci Khanova hněvu není konec. Těsně před vstupem do radioaktivní komory spojil svoji mysl s myslí doktora Leonarda McCoye a přesunul k němu svoji katru, spirituální esenci. Při slavnostním pohřbu bylo Spockovo tělo uzavřeno do torpéda a vystřeleno na rychle se vyvíjející planetu Genesis. V neoficiálním přepisu filmu je uvedeno, že Kirk pohřbil Spocka do vesmíru a nechal ho zpopelnit v atmosféře Genesis, protože si to přál a nechtěl být vrácen na Vulkán.

Protože gravitační pole planety nebylo ještě kompletní, přistálo torpédo měkce na povrchu místo aby shořelo v atmosféře. Spockovo mrtvé buňky byly „zregenerovány“ vlnou Genesis, takže jeho tělo se na planetě znovu zrodilo. Brzo přiletěla USS Grissom, aby planetu studovala. Doktor David Marcus (syn Jamese Kirka) a Saavik se přenesli na planetu, kde objevili známky života, což, jak se později ukázalo, byl kapitán Spock. Grissom byla ale zničena klingonskou lodí, která přiletěla na orbitu Genesis. Ukázalo se, že Spockovo tělo a planeta Genesis jsou spojeni nějakým poutem, a když začala planeta rychle stárnout, začal stárnout i Spock. Bylo jasné, že planeta Genesis je nestabilní a brzo zničí sama sebe.

Skoro ve stejnou chvíli, kdy bylo Spockovo tělo regenerováno na Genesis, navštívil jeho otec, velvyslanec Sarek, admirála Kirka. Řekl Kirkovi o existenci katry a o tom, že Spock ji mohl před smrtí přesunout do něčí mysli. Sarek předpokládal, že když si Spock a Kirk byli blízcí, vybral si Spock jako nositele katry právě Kirka. Ale Spock se nemohl Kirka před smrtí dotknout. Kirk věděl, že si Spock musel vybrat někoho jiného a po shlédnutí záznamu ze strojovny zjistili, že Spock spojil svoji mysl s myslí doktora McCoye. Sarek poznamenal „Jeden živý, jeden ne. Oba dva ale trpí.“ Sarek řekl Kirkovi, aby přivezl McCoye a Spockovo tělo na Moun Selaya na Vulkán, kde by jim mohli pomoct, nebo kde by „nalezli klid“.

Kirk se pokoušel získat oficiální povolení, aby se mohl vrátit na Genesis pro Spockovo tělo. Povolení mu ale nebylo uděleno a tak ukradl Enterprise a vypravil se tam sám. Kirk, McCoy, Scott,Sulu a Čechov ukradli Enterprise a odlelěli na Genesis. Po příletu se setkali s klingonským dravcem a velitelem Krugem, který měl použít Genesis jako zbraň pro Klingonské impérium. Kirk byl donucen zničit Enterprise, aby se nedostala do rukou Klingonů a zabil Kruga na povrchu planety v boji beze zbraně. Pak Kirk zachránil Spockovo tělo, (které bylo právě stejně staré jako byl Spock před smrtí na Enterprise) a přelstil zbývající Klingony, takže ho přenesli na loď. Kirk a jeho posádka převzali velení na dravci a nabrali kurz na Vulkán.

Jakmile doletěli na Vulkán, odnesli Spockovo tělo na Hora Seleya. Kněžka potvrdila, že Spockovo tělo je živé a zeptala se Sareka, co chce udělat. Sarek ji požádal o fal-tor-pan, znovunavrácení katry do Spockova těla. Kněžka na to odpověděla, že tento rituál nebyl prováděn po mnoho století a že jeho požadavek je nelogický. Sarek na rituálu trval a tak si kněžka vyžádala osobu, která katru přechovávala. Když se ozval McCoy, varovala ho, že rituál může být pro oba velice nebezpečný a že by si měl rozmyslet, jestli ho podstoupí nebo ne. McCoy si zvolil nebezpečí a rituál fal-tor-pan začal.

Po několika hodinách byl fal-tor-pan hotov. Spock zrovna odcházel se skupinou vulkánských mnichů, když se náhle zastavil. Přešel ke Kirkovi a řekl mu, že mu otec sdělil, že byli přátelé a že se pro něj Kirk vrátil. Pak se Spock Kirka zeptal, proč to udělal a Kirk mu odpověděl, že „dobro jednotlivce převážilo dobro většiny“.

Po znovuzrození absolvoval Spock zhuštěný výukový program a opět dostal hodnost kapitána v Hvězdné flotile. Nějakou dobu byl disorientovaný a a trpěl amnézií, ale potom se z katry začala obnovovat jeho osobnost i vzpomínky. Bylo to znát například v okamžiku, kdy byl Spock schopný odpovědět na otázku „Jak se cítíš?“. Když zprvu nevěděl jak odpovědět, jeho matka ho ujistila, že na to časem přijde. Později, na Zemi, se Sarek zeptal Spocka, jestli chce něco vzkázat matce. Spock poprosil otce, aby jí řekl, že se cítí dobře.

McCoy se jednou zeptal Spocka na jeho zážitky se smrtí a znovuzrozením a tím, že on se opravdu „dostal tam, kam ještě žádný člověk nevkročil“. Spock odpověděl, že je nemožné diskutovat o tomto tématu bez dostatečných informací na obou stranách. Mohlo by to znamenat, že Spock neví, jak vysvětlit své zážitky jiným lidem, nebo že by měl McCoy zemřít a znovu se narodit, aby porozuměl odpovědi.

V roce 2286, po „incidentu s velrybami“, byl umístěn jako první důstojník na USS Enterprise (NCC-1701-A) (Star Trek IV: Cesta domů), ačkoli mu zůstala hodnost kapitána. Spock zůstal jako první důstojník na Enterprise dalších pět let. Během této doby se zúčastnil historické cesty do středu galaxie (Star Trek V: Nejzazší hranice).

Krátce po výbuchu klingonského měsíce Praxis v roce 2291, požádal Sarek svého syna o pomoc s diplomatickou misí, která měla zabránit možné krizi. Spock začal rozhovorem s klingonským kancléřem Gorkonem, který Spockovi navrhl, aby začalo vyjednávání mezi Federací a Říší. Spock na poradě vedení Hvězdné flotily podal krátkou zprávu o katastrofě na Praxisu a stručně uvedl, čeho by mohlo být mezi vládami dosaženo.

Část této diplomatické mise by obsahovala eskortování kancléře Gorkona na Zem. Spock navrhl, aby se toho zhostila Enterprise a kapitán Kirk. Kirk nebyl tímto návrhem nadšený, protože Klingonům stále nemohl odpustit smrt svého syna (Davida Marcuse).

Spock se spolu se staršími členy posádky nalodil na Enterprise, kde zjistil, že na loď byla přidělena i jeho chráněnka, poručík Valeris. Enterprise brzy opustila orbitu Země, setkala se s lodí kancléře Gorkona a kancléř a jeho doprovod se přenesli na Enterprise na večeři. Valeris navrhla, aby se k večeři nalévalo romulanské pivo, což mělo nešťastné následky. Večeře se ke Spockově zahanbení změnila v ostrou výměnu názorů. Po večeři objevil Spock v blízkosti Enterprise zdroj neutronů. V okamžiku, kdy to ohlásil Kirkovi, zasáhlo klingonskou loď torpédo. Spock muse konstatovat, že „vypálili na loď kancléře“. Kirk a doktor McCoy se přenesli na klingonskou loď, kde byli po smrti Gorkona zatčeni. Spock převzal velení nad lodí, a když byli Kirk s McCoyem uznáni vinnými, provedl pátrání mezi posádkou a zjistil, že ti dva jsou nevinní. Poté s lodí odletěl na Rura Penthe (trestaneckou kolonii), aby zachránil Kirk a McCoye, jakmile se z vězení dostanou mimo rušící štít.

Jakmile byl Kirk na palubě, rychle zjistili, že je a Federaci podvedla Valeris. Kirk, Spock a McCoy Valeris zatkli a dostali z ní informace o nadcházející Kithomerské konferenci. Enterprise co nejrychleji zamířila na místo konference ale byla napadena lodí, která vypálila to torpédo – klingonským dravcem, který mohl střílet i neodmaskovaný. Lodi velel generál Chang. Než Spock zjitil, že loď vypouští palivo a energii, podle které je možné ji najít, napáchala na Enterprise docela závažné škody. Spock a doktor McCoy pak na základě Spockovo zjištění upravili torpédo tak, že loď našlo a zničilo.

Posádka Enterprise se přenesla na konferenci právě včas, aby zabránila vraždě prezidenta Federace. Poté se Spock stal jednou z nejdůležitějších postav rodícího se spojenectví s klingonským Impériem (Star Trek VI: Neobjevená země). Také se spřátelil s romulanským senátorem Pardekem a jejich přátelství vydrželo přes 90 let.


 

 

Rubriky

Leonard Nimoy

Příspěvků: 0